Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2015.04.01-től


Tisztelt Ügyfelünk!
Széles körű szakmai szolgáltatásaink biztosításához készítettük ezt a szabályzatot, mely tartalmazza a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges feltételeket.
A nyilvánosságra hozott szabályzat mindennemű módosítása megrendelőink részéről elfogadott, ha webhelyünkön az érintettek számára elérhetővé tettük és 5 naptári napon belül az érintett nem szólalt fel írásban a módosítás ellen.
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) személyi hatálya kiterjed a Vállalkozóra és a Megrendelőre.
Az ÁSZF-ben rögzítettek a Vállalkozó és Megrendelő által megkötött szerződés aláírásával lépnek hatályba, és az abban meghatározottak szerint, illetve a szerződés megszűnéséig maradnak érvényben.
Az Általános szerződési feltételek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés aláírásával Megrendelő automatikusan kijelenti, hogy a www.rendy.hu weboldalon található ÁSZF-et elolvasta, annak rendelkezéseit megértette, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


1. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

Vállalkozó vállalja, hogy:
1. Elvégzi a Megrendelő által kért szakmai szolgáltatásokat, melyeket a Szerződésben rögzítenek.
2. A Vállalkozó nem köteles vizsgálni a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, illetőleg képviseleti jogának esetleges korlátozottságát.
3. A Vállalkozó által készített honlapok és a webáruházak a két leggyakrabban használt böngészőre, Internet Explorer és Firefox optimalizáltak.
4. Amennyiben Vállakozó a weboldalon havi karbantartást végez, az azokra a problémákra és hibákra terjed ki, mely a honlap alapműködésének zavarára vezethető vissza. A Vállalkozón kívüli problémákra, hibákra, felhasználók hozzánemértése miatt előforduló károkra nem terjed ki. Ennek megítélése Vállalkozót illeti, melyet Megrendelő köteles elfogadni.

Megrendelő vállalja, hogy:
1. Megrendelő által kért Weboldalhoz vagy Egyéb reklámanyagokhoz tartozó grafikai munkák tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit biztosítja Vállalkozó számára.
2. A Megrendelő pontos és végleges igényeit a Szerződés elkészítése előtt írásban rögzíti és megküldi vállalkozó felé.
3.Továbbá szintén előzetesen, írásban megküldi és biztosítja a Weboldal felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, valamint a kívánt felhasználói funkciók specifikációját.
4. Megrendelő a kész Szerződés aláírásával igazolja, hogy a Szerződés a Vállalkozóval folytatott megbeszélés alapján készült, és annak tartalma teljes mértékben megegyezik a Megrendelő által kért és elvárt műszaki és egyéb tartalommal.
5. Gondoskodik róla, hogy a Weboldal elkészítéséhez és az előzetesen, Szerződésben rögzített igényeihez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem Vállalkozó rendelkezésére álljon. Vállalkozó csak akkor kezdheti meg a munkáját, amennyiben minden anyag rendelkezése áll. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik. Megrendelő teljes kártérítés fizetésére köteles, amennyiben az átadott grafikai anyaggal vagy szöveggel kapcsolatosan a Vállalkozóval szemben bármely harmadik személy szerzői jogsértésre vagy egyéb jogok megsértésére alapított eljárást indít. Ha Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles arra a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, illetőleg nem szolgáltat megfelelő anyagot, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől.
6. Weblap beüzemelése után gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez (amennyiben a Szerződésben foglaltak szerint, igényelte a weboldal karbantartását) szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem Vállalkozó rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.
7. A Vállalkozó általi adatok, termékek, egyéb tartalmak Weboldalra feltöltése után Megrendelő ellenőrzi azokat és gondoskodik arról, hogy a feltöltött adatok a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben Vállalkozó az adatfeltöltés során az adatok, termékek, szöveges tartalmak, képek és egyéb tartalmak pontosságában, hitelességében, azok valódiságában hibát vét, Megrendelő köteles felszólítani Vállalkozót az adott hibák kijavítására. Ennek elmulasztása során a hibákból eredő kárért kizárólag Megrendelő felelős.
8. Megrendelő a szerződésben meghatározott díjazást a szerződésben meghatározott módon és határidőben köteles megfizetni Vállalkozó felé.


2. A szerződésben szereplő kiegészítő funkciók

A Weboldal elkészítéséhez a Megrendelő egyéb funkciókat, szolgáltatásokat igényelhet.
A funkciók részletezése:

Domain név: Egyszerűen fogalmazva a Megrendelő leendő weboldalának címe. Pl: www.valami.hu, vagy www.cegemneve.eu
A kiterjesztés, azaz a: .eu, .hu, .com végződésnek igazából nincs jelentősége, a .com és .eu azonban nemzetközibbnek hat.
.hu-s végződés esetében a domain név regisztrációja akár 2 hétig is elhúzódhat! Ezt előre be kell kalkulálni a honlap elkészítési idejébe!
Amennyiben a Megrendelőnek már van korábbi honlapja, és azt szeretné felújítani, akkor a már meglévő domain nevére is el tudja Vállakozó készíteni az új honlapot. Amennyiben a régi mellett új domain nevet is kér, akkor új honlapja akár két domain neven is megjelenhet. Ebben az esetben a jelenlegi honlap adatait, tárhely és domain hozzáférési adatait Vállalkozó részére kell bocsátania. Amennyiben a régi tárhely vagy domain név már elavult, az új weboldal elkészítéséhez nem felhasználható, úgy azt Megrendelő köteles elfogadni és új feltételeket biztosítani az új weboldal elkészüléséhez.

Honlap nyelvezete: A Megrendelő többnyelvű honlapot is kérhet, igényei szerint oldala nemzetközivé válhat! Ebben az esetben az eredeti magyar oldalak, cikkek, egyéb szövegek teljes idegen nyelvre fordítását Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára. A kész, lefordított szövegekből Vállalkozó idegen nyelvű honlapot/honlapokat készít. Az elkészült honlap felső fejlécében elhelyezett kis zászlókkal lehet majd kiválasztani, milyen nyelven jelenjen meg a Weboldal.

Honlap karbantartás: Amennyiben Megrendelő nem kívánja, nem tudja Weboldalát frissíteni, karbantartani, naprakésszé tenni, akkor Vállalkozó vállalja, hogy a karbantartási szerződés teljes időszaka alatt:
• Heti/havi biztonsági mentésekkel biztosítja a Weboldal adatbázis mentését.
• Amennyiben feltörik Megrendelő honlapját, vagy elévül a karbantartási szerződés ideje alatt, Weboldalát újra elkészíti, a legfrissebb verzióban, egyéb felár nélkül.
• Adatokkal, képekkel, cikk frissítésekkel, stb. tölti fel a Weboldalt Megrendelő igényei szerint, hogy az mindig naprakész legyen.
• Bármilyen funkciózavar vagy hiba jelentkezik a Weboldalon, azt a Vállalkozó kijavítja, megszünteti.
Amennyiben honlap karbantartást kér, úgy külön Karbantartási szerződést is kell készíteni! A szerződés tartalmazza a részletes leírást, határidőket, pontos megbízatásokat, igényeket, stb.
Amennyiben Vállalkozó teljesítette a karbantartást, rendelkezésre állást, úgy havonta teljesítési igazolást állít ki, melyet Megrendelő aláírásával igazol.

Modulok: Modul a weboldal egy kis építőeleme, amely adott funkciók ellátására szolgál. Például: képgaléria, videólejátszó, Facebook like doboz, szavazás, naptár, vendégkönyv, chat, hirdetések, partnerek, stb.

Arculattervezés: Amennyiben Megrendelő szeretné, hogy a cégéhez kapcsolódó reklám- és hivatalos anyagoknak egységes kinézete legyen, akkor érdemes egyedi arculattervezést kérnie. Ebben az esetben egységes megjelenése lesz Megrendelő Weboldalának, névjegykártyájának, plakátjainak, levélpapírjainak, stb., kérhet e-mail aláírást (az email alján lévő „aláírás” azaz neve, logója, elérhetőségei, melyet minden levél végére beilleszthet, ezzel is cége komolyságát tükrözve). Amennyiben nincs logója, vagy épp nem elégedett vele, akkor a Megrendelő igényeihez igazítva elkészítjük! Megrendelő az elkészült kreatív anyagokat azok megtekintése után írásban hagyja jóvá. A logómódosítások lezárultát követően a végleges logót Vállalkozó elkészíti több fájlformátumban. Ezek a formátumok minden igényt kielégítenek, legyen szó professzionális nyomdai, webes vagy otthoni és irodai felhasználásról.

Online Marketing: Amennyiben Megrendelő igényli ezt a szolgáltatást, akkor Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő cégét, honlapját reklámozza, annak a következő közösségi oldalakon adatlapot készít (igény szerint, amennyiben nincs még) és ismertté teszi a Facebook közösségi oldalakon. Vállalja, hogy ezeken az oldalakon a cég/honlap ismerőseit gyűjti, közvetlen viszonyt ápol velük, azokat minden fontos dologról értesíti (pl. akciók, meghívók, stb., amit Megrendelő kér megjeleníttetni a közösségi oldalon), felveszi az érdeklődőkkel a kapcsolatot, minél több ember számára ismertté teszi a Megrendelő cégét/honlapját, és annak jó hírnevét erősíti. A reklám célja, hogy minél több ember értesüljön a Megrendelő szolgáltatásairól, potenciális érdeklődőket, vásárlókat, fogyasztókat, ügyfeleket szerezzen. A reklámozás sikerességét Vállalkozó marketing ötleteivel is segíti, elkészíti azokhoz szükséges minőségi képeket, szövegeket, amelyeket Megrendelőnek jóvá kell hagynia, mielőtt a közösségi oldalra kikerülnek.

Amennyiben Megrendelő Online Marketinget kér, úgy külön Megbízatási szerződét is kell készíteni! Az Online Marketing szolgáltatásunkat minimum 1 éves szerződéssel tudja igénybe venni. A szerződés tartalmazza a részletes leírást, pontos megbízatásokat, igényeket, stb.
Amennyiben Vállalkozó teljesítette az adott havi Online Marketing megbízatását, eleget tett a reklámozásnak a Megbízatási szerződésben foglaltak szerint, úgy Vállalkozó havonta teljesítési igazolást állít ki, melyet Megrendelő aláírásával igazol.


Google keresőoptimalizálás: A keresőoptimalizálás vagy más néven SEO feladata, hogy a keresőoptimalizált weboldal a Google keresőjében minél előkelőbb helyet foglaljon el ezáltal több potenciális vásárlót, érdeklődőt vonzva Megrendelő weboldalára. A keresőoptimalizálás - előre, különböző stratégiailag fontos ismérvek alapján kiválasztott – kulcsszavakra történik. Nagyon fontos ezen szavak meghatározása, mert ezek alkotják a honlap „arcát”, a választott szavak indulnak harcba a pozícióért, illetve ezek a szavak fogják a látogatókat a honlapra csábítani. Az eddig elvégzett tanulmányok egyértelműen kijelentik, hogy egy adott terméket vagy szolgáltatást kereső személy a Google organikus találati listájának 1-2 oldalát böngészi át. A 10. találatig a keresők mintegy 40 %, a 20. pozícióban lévő oldalt már csak a keresők kb. 5 % nézi át. Az ezután megjelenő honlapok elérése a keresők oldaláról gyakorlatilag 0. Tehát olyan, mintha nem is lenne. Pedig a tulajdonosa pénzt költött rá és profitálni szeretne belőle. A siker érdekében már csak egy kis lépés hiányzik... a profi keresőoptimalizálás.
Amennyiben Megrendelő igényli ezt a szolgáltatást honlapjához, akkor Megrendelőnek egy kiválasztott keresőszóra Vállalkozó elkészíti a keresőoptimalizálást, majd felügyelet alatt tartja és folyamatosan hangolja a lehető legjobb Google helyezés elérése érdekében a szerződés teljes ideje alatt.

Látogatói statisztika: Amennyiben Megrendelő kíváncsi hogy kik, hányszor, honnan vagy mikor léptek a weboldalára, valamint érdekli, hogy mit néznek meg és meddig maradnak látogatói, akkor nagyon jó szolgálatot tehet a látogatói statisztika igénylése. Amennyiben kéri ezt a szolgáltatást, minden fontos információra szert tehet weboldalával kapcsolatban. Ezek az adatok külső szemlélő számára rejtettek maradnak, így más nem láthatja az értékes statisztikát.

3. Kivitelezés

1. A Weboldal fejlesztése, a szolgáltatás tárgya, a vállalási feltételek pontban leírtaknak megfelelően, a szerződés aláírásától, valamint a fejlesztéshez szükséges összes elképzelés, ismertetés, specifikáció, szöveges anyag és egyéb tartalmi elem Megrendelőtől való kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül elkezdődik. Az ehhez szükséges mindennemű anyag kézhezvételről és a munka elkezdéséről a Felek írásban nyilatkoznak, melyet aláírásukkal hitelesítenek. Megrendelőnek a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges anyagokat Vállalkozó részére a szerződés aláírását követő maximum 72 órán belül biztosítania kell. Amennyiben a nyilatkozat aláírása után a Megrendelő a Vállalkozónak átadott anyagokon változtatni kíván, azt csak felár ellenében teheti meg, amit a Vállalkozó állapít meg. Amennyiben Megrendelő nyomtatott formátumban adja át a szöveges anyagot, vagy az átadott anyagok nem digitális/ elektronikus formátumban vannak, úgy Vállalkozó a digitalizálásukért külön díjat felszámítani jogosult.
2. Ezen elképzelések, ismertetések, specifikációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek alapján Vállalkozó elkészíti a teljesítés első szakaszát képező kreatív anyagokat. Ezek olyan statikus képi elemek, valamint az ezekhez kapcsolódó esetleges kiegészítő szöveges leírások, melyek a Weboldal tényleges megjelenését, kinézetét hűen tükrözik, de funkcionalitásával még nem rendelkeznek. Ez az oldal kreatív tervnek minősül, amennyiben Megrendelő „demó” oldalt kért.
Megrendelő az elkészült kreatív anyagokat azok megtekintése után írásban hagyja jóvá.
3. Vállalkozó a szerződés keretében legfeljebb két teljes kreatív terv elkészítését vállalja. Amennyiben Megrendelő a második tervet is elveti, további tervek elkészítése csak felár ellenében és a szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott időre történő meghosszabbításával történhet.
4. Hogy a változtatások során a fentiekben leírt módon új tervváltozat jön-e létre, annak megítélésére kizárólag Vállalkozó jogosult, ezen jogát Megrendelő nem vitatja.
5. Amennyiben Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a változtatások során a fentiekben leírt módon új tervváltozat jött létre, Megrendelő dönthet úgy, hogy valamely korábbi tervváltozatot elfogadja, és semmilyen további módosítást nem eszközöl. Ez esetben Vállalkozó az új tervváltozatot nem számítja elkészült tervváltozatnak.
6. Megrendelőnek az elkészült kreatív anyagot teljes kreatív terv esetén 3 munkanapon belül, változtatás esetén maximum 2 munkanapon belül véleményeznie kell.
7. Amennyiben Megrendelő az első kreatív anyag részére való átadásától számított 30 naptári napon belül nem hagyta jóvá írásban a kreatív tervet, Vállalkozó kezdeményezheti a szerződés határozott időre szóló, 30 nappal történő meghosszabbítását.
8. A kreatív anyagok írásban történő jóváhagyása után a Weboldal megjelenésére vagy szerkezeti struktúrájára vonatkozó bármilyen változtatás csak a szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott időre történő meghosszabbításával, és felár ellenében kerülhet megvalósításra, melyet a Vállalkozó állapít meg.
9. A kreatív anyagok írásban történő jóváhagyása után kezdődik a Weboldal fejlesztésének második szakasza. Ez a leírt felhasználói funkciók elkészítését, valamint a Weboldal tényleges kivitelezését jelenti. Ez minősül a teljesítés második lépésének. Megrendelő ebben a szakaszban folyamatosan véleményezheti és nyomon követheti a munkát. A véleményezés azonban nem térhet el a szerződésben korábban lefektetett struktúrától, funkcionalitástól és tartalomtól. Nem térhet el a munka kezdetekor átadott elképzelésekben, ismertetésekben, specifikációkban szereplő struktúrától és funkcionalitástól, valamint nem igényelhet az átadott szöveges anyagtól és egyéb tartalmi elemektől bármilyen jellegében jelentősen eltérő tartalom közzétételéhez szükséges módosításokat. Amennyiben Megrendelő mégis olyan módosításokat kér, melyekre a fentebbi kitételek bármelyike vonatkozik, az csak a szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott időre történő meghosszabbításával, és felár ellenében kerülhet megvalósításra.
10. A fejlesztés harmadik szakasza az átadás. Erre akkor kerülhet sor, amikor a Weboldal megjelenése, struktúrája valamint funkcionalitása megfelel a szerződésben leírt feltételeknek, valamint a munka kezdetekor átadott szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek a Weboldalra felkerültek. Az átadás során Vállalkozó a Weboldalt végleges tárhelyére feltölti, beüzemeli, majd erről Megrendelőt értesíti.
11. Megrendelő az átadást követő 3 munkanapon belül köteles véleményezni a Weboldalt, és amennyiben kifogással nem él, a szerződés Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül.
12. A Vállalkozó a Megrendelő részére az elkészített Weboldal adatait akkor adja át, vagy akkor biztosít hozzáférést hozzá, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségeit teljesítette.

4. Kivitelezési határidő

1. Vállalkozó a szerződés aláírásától, valamint a Megrendelő általi elképzelések, ismertetések, specifikációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül elkezdi munkáját.
2. A teljes Weblap a munka megkezdésétől számított 60 naptári napon belül elkészül, a munka sikerességét a Megrendelővel való közös együttműködés segíti elő. (Egyedi esetekben a határidő kitolódhat)
3. Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal a rajta kívül álló okok miatti késedelemért, beleértve a Megrendelő késlekedését, a Megrendelőnél felmerülő technikai problémákat, a tárhely biztosítójának magatartását, a tárhellyel kapcsolatban felmerülő technikai és egyéb problémákat, a Vállalkozónál felmerülő, előre nem látható súlyos technikai problémákat, valamint minden egyéb, Vállalkozón kívül álló okot.
4. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért sem. Ezek előfordulása esetén a Megrendelő nem léphet fel kártérítési igénnyel a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő igénye esetén, a Vállalkozó vállalja az oldalrendszer és a hozzá tartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését díjazás ellenében.

5. Vis Major

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

6. A vételár, fizetés módja

1. A vételár összege egyedi, mindig a Megrendelő által kért szolgáltatások mennyiségétől, időtartamától, komolyságától, összetettségétől függ. Minden Megrendelő egyedi igényekkel fordul Vállalkozóhoz, emiatt kell Megrendelőnek árajánlatot kérnie.
2. Amennyiben a Weboldal a szerződésben meghatározott határidőre működőképes, megjelenésében, funkcionalitásában és szerkezetében a szerződésben lefektetettekhez igazodik, vagy a szerződésben leírt szolgáltatás elkészült és megfelel Megrendelő elvárásainak, Vállalkozó jogosult a vételárnak megfelelő összegű számla kiállítására, amennyiben előleg fizetés történt, akkor a hátraléknak megfelelő összegű számla kiállítására. A Vállalkozó által kiállított számla kifizetési határideje 8, azaz nyolc nap, a szerződésben megjelölt fizetési módon (készpénz/átutalás).
3. Amennyiben Megrendelő részletfizetési lehetőséget kért, úgy az esedékes részlet összegének kifizetését minden hónap 15-ig teljesítenie kell, miután Vállalkozó kiállította a részletfizetésnek megfelelő számlát. Ezt az alábbi módon teheti meg: készpénz/átutalás.
4. Amennyiben Megrendelő teljesítette a számla kifizetést, a Vállalkozó teljesítési igazolást állít ki Megrendelő részére, melyet Megrendelő minden esetben aláírásával hitelesít.
5. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.
6. Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt fizetési határidőhöz képest 15 napos vagy annál nagyobb késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti a Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Vállalkozó jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani a Megrendelőnek.
7. Tartós, 30 napot meghaladó, vagy halmozott fizetési hátralék esetén Vállalkozó azonnali hatállyal felbonthatja a Szerződést. Ebben az esetben Megrendelőnek a tartozáson felül, a fennmaradó, Szerződésben meghatározott összeget egy összegben, 15 napon belül törlesztenie kell Vállalkozó felé. Amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a fizetési kötelezettségeinek, úgy Vállalkozó minden jogi eszközt igénybe vesz a jogos követelésének kiegyenlítésre érdekében. Ennek keretében a polgári jog, a büntetőjog valamint a csőd- és felszámolási törvény által biztosított lehetőségeket, mind a céggel, mind pedig a jogszabályok alapján személyes felelősséggel is rendelkező ügyvezető illetve tulajdonosok ellen igénybe veszi, melynek peres és egyéb költségeit Megrendelőre hárítja.


7. Garancia és szerzői jogok

1. A Vállalkozó garanciát vállal az összes elfogadott, specifikációban szereplő funkció megvalósításáért és hibamentes működéséért, a Szerződés időtartama alatt. Vállalja az esetlegesen felmerülő hibák díjmentes kijavítását a karbantartási szerződés teljes időszaka alatt (amennyiben igényelte ezt a Megrendelő).
2. A Vállalkozó nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek. A Vállalkozó nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.
3. A Vállalkozó által készített grafikai, fotó, animáció és egyéb vizuális elemek, valamint egyedi programozási megoldások szerzői joga a Vállalkozót illeti meg. Grafikai, vagy programozási elemek módosítása, hozzáadása vagy elvétele a Vállalkozó írásbeli engedélye nélkül nem lehetséges, az ezekből adódó károkra a garancia nem vonatkozik.
4. Tartalmi elemek, szövegek, a Megrendelő által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat a Megrendelő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja.
5. Az elkészült honlapon fel kell tüntetni Rendy nevét, logóját, esetleg bannerét, honlapjára mutató linkkel együtt.
6. A Vállalkozó az általa készített munkákat (honlapokat, plakátokat, logókat, egyéb reklámanyagokat, stb.) referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.
7. A Vállalkozó által készített Weboldalak Vállalkozó szellemi termékei, amiket lemásolni, sokszorosítani, más, a Szerződésben szereplő domain néven kívüli, egyéb domain néven használni szigorúan TILOS.

8. Adatvédelmi kötelezettség

A szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők. Szerződő felek kölcsönös titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.

9. Jó hírnév védelme

Szerződő felek a másik fél jó hírnevének védelme érdekében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk érkező, a másik fél tevékenységével kapcsolatos, harmadik személytől érkező kritikai megfogalmazást tartalmazó küldeményeket az üzleti titokkörbe tartozó információkra vonatkozó eljárási rend szerint bizalmasan kezelik, és az érintett másik fél számára haladéktalanul megküldik.

10. A szerződés érvényessége, határideje

1. A szerződés hivatott tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását annak tárgyával
kapcsolatban. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli megegyezést nem kötött és nem ismer el hivatalosként.
2. Felek kijelentik, hogy a szerződés a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem
változtathatók meg. Amennyiben Megrendelő szerződés módosítást kér, igényel, azt csak felárral teheti meg. A szerződés módosítás munkadíja 30.000 Ft, azaz harmincezer forint.
3. A szerződés tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak betartása alól. Amennyiben Megrendelőnek a ÁSZF-ben, vagy a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban értelmezési problémái merülnek fel, abban az esetben a Vállalkozó értelmezése az irányadó. Ezt a Megrendelő köteles elfogadni.
4. A szerződés a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű
teljesítéssel automatikusan hatályát veszti. A szerződés megszűnik a Felek közös megegyezésével, vagy valamelyik fél általi felmondással, minden esetben írásban kell rögzíteni, Felek aláírásával hitelesítve. A Megrendelő -ha a szerződés megkötése után bekövetkezett változások következtében a teljesítésre nincs szüksége- a szerződéstől bármikor elállhat. Az elállás értelemszerűen csak a tényleges teljesítés előtt lehetséges, hiszen a teljesítés egyébként is megszünteti a szerződést. Elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó teljes kárát megtéríteni. A kár anyagi vonzatát Vállalkozó állapítja meg, melyet a Megrendelő köteles elfogadni.
5. Tartós, 30 napot meghaladó, vagy halmozott fizetési hátralék esetén Vállalkozó azonnali hatállyal felbonthatja a Szerződést. Ebben az esetben Megrendelőnek a tartozáson felül, a fennmaradó, Szerződésben meghatározott összeget egy összegben, 15 napon belül törlesztenie kell Vállalkozó felé.

11. Értesítés

A Felek a szerződéssel kapcsolatos változások ügyében vagy a hozzá kapcsolódó
dokumentumokkal kapcsolatban postai úton vagy e-mailben, írásban értesítik egymást.

12. Az ÁSZF módosítása

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának jogát Vállalkozó fenntartja. Az általános szerződési feltétel módosítás azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét a Vállalkozó a www.rendy.hu honlapján közzétette.

Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött egyedi szerződések tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.

13. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét.

14. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, a szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - az Encsi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A szerződés 2 példányban készül, melyek közül mindkettő eredetinek számít.
Szerződő Felek a szerződés átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag, vállalkozás esetében cégszerűen írják alá.